Z důvodu dalších změn protiepidemiologických nařízení se plánovaná schůze (hlasování) BD a SVD opět provede formou Per rollam!

Aktuální informace

Označení poštovních schránek

Ve svých poštovních schránkách naleznete nové jmenovky, tyto si vložte do plastového okénka z vnitřní strany schránky, poté prosíme odstraňte provizorní samolepky které byly původně

Číst více »

Plánovaná odstávka teplé vody

Pražská Teplárenská ohlašuje: z důvodu rekonstrukcí, plánovaných oprav a údržbových prací bude ve dnech: 11.8.2013 – 17.8.2013 odstávka dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody.

Číst více »

Upozornění pro nájemníky

Společný balkón u schodiště je určen na sušení prádla. U balkónových dveří byli osazeny nové zámky. Nájemníci, kteří tento prostor využívají si proti podpisu mohou

Číst více »

Neodhazujte nedopalky z oken !!!

Na žádost paní Rottové DŮRAZNĚ ŽÁDÁME NÁJEMNÍKY ABY NEVYHAZOVALI Z OKEN NDEOPALKY OD CIGARET !!! Hrozí vážné nebezpečí požáru, při zalétnutí nedopalku otevřenou ventilací v

Číst více »

Společná televizní anténa

DNE 16. DUBNA BYLA PROVEDENA REKONSTRUKCE STA V TOMTO DOMĚ. NOVĚ SI MŮŽETE NALADIT TYTO PROGRAMY NA NÁSLEDUJÍCÍCH KANÁLECH V PÁSMU UHF: KANÁL 21.: ČT1,

Číst více »

Upozornění pro nájemníky

V týdnu od 20.5.2013 do 27.5.2013 bude prováděna výměna okenních sestav a dveří u společných balkónů ve všech patrech našeho domu. Z tohoto důvodu zde

Číst více »

Rekonstrukce STA

Dne 16.dubna 2013 byla provedena rekonstrukce STA v našem domě. nově si můžete naladit tyto programy na níže uvedených kanálech v pásmu UHF: KANÁL 21.:

Číst více »

Revize plynoinstalace

Toto upozornění je určeno obyvatelům 3 a 4 pokojových bytů! na základě pověření BD Boloňská 303, bude v našem domě provedena revize plynoinstalace dle Vyhl.

Číst více »